Chất liệu làm núm hút chân không có màu sắc thế nào?

đăng 19:44, 7 thg 8, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 18:40, 5 thg 3, 2018 ]

Màu sắc núm hút chân không

- Màu sắc của núm hút chân không, không có liên quan đến vật liệu làm ra nó.
- Ví dụ, silicone có sẵn trong một số màu trắng và đỏ.
- Ngược lại, bạn không thể rút ra bất cứ suy luận nào về vật liệu của một núm hút chân không từ màu của nó.