Khi nào sử dụng núm hút chân không nhiều tầng (nếp gấp)

đăng 19:37, 7 thg 8, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 18:40, 5 thg 3, 2018 ]
núm hút cao su nhiều nếp

Núm hút cao su nhiều tầng (nếp gấp)

- Núm hút chân không nhiều tầng đặc biệt thích hợp cho các vật liệu nhạy cảm có một bề mặt không bằng phẳng.
Tạo điều kiện làm việc dễ dàng
- Bù góc cạnh khi làm việc với các bề mặt sản phẩm khác nhau
- Hút sản phẩm ngay khi chân không được bật lên.
- Số nếp gấp của núm hút nhiều lên có thể bù chiều cao.Tuy nhiên sự ổn định khi làm việc sẽ giảm
- Do đó, chỉ nên sử dụng núm hút loại này theo chiều dọc của sản phẩm.