Tại sao chọn núm hút chân không phẳng?

đăng 17:09, 19 thg 10, 2009 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 18:40, 5 thg 3, 2018 ]
núm hút chân không

Tại sao chọn núm hút chân không phẳng?

Núm hút chân không phẳng ngăn chặn các tạp chất lọt vào bên trong. Tăng lực giữ của núm hút chân không bằng cách tăng tiết diện khu vực cần hút.
Sản phẩm hút được ổn định bằng cách tăng cường sự ổn định của cơ cấu gá.