Núm hút chân không sử dụng cho ngành thực phẩm

núm hút chân không
Núm hút chân không sử dụng cho ngành thực phẩm ?
Những đòi hỏi về núm hút chân không trong phạm vi công nghiệp thực phẩm từ việc xử lý thực phẩm đã được bao gói đến sản phẩm chưa được bao gói. Chúng được sử dụng bằng loại núm hút chân không silicon.
Comments