Ứng dụng

Hút chân không Label - Dán Tem sản phẩm

đăng 21:17, 17 thg 9, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 03:06, 6 thg 4, 2018 ]

Ứng dụng của giác hút chân không trong dây chuyền Auto line

Giác hút chân không-Ứng dụng gắp hút Pin điện thoại ‎(P1)‎.mp4


Ứng dụng giác hút chân không- gắp hút Pin điện thoại tự động 02.mp4

Ứng dụng giác hút chân không- gắp hút Pin điện thoại tự động 03.mp4

Ứng dụng giác hút chân không- gắp hút Pin điện thoại tự động 04.mp4

Ứng dụng giác hút chân không- gắp hút Pin điện thoại tự động 05.mp4


1-1 of 1