Video


Khả năng làm việc của giác hút chân không

đăng 23:38, 11 thg 8, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 18:42, 5 thg 3, 2018 ]

 Khả năng làm việc của giác hút chân không

Hút bề mặt kim loại dễ dàng.mp4

Hút bề mặt phi kim dễ dàng.mp4

Hút tốc độ nhanh và chính xác.mp4


Giác hút chân không với bề mặt nhám

đăng 23:31, 11 thg 8, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 03:21, 2 thg 10, 2018 ]

Hút chân không bề mặt nhám

Hút bề mặt nhám dễ dàng.mp4


- Giác hút chân không
- Núm hút chân không
- Núm hút cao su
- Mua giác hút chân không
- Chân giác hút chân không 
- Núm hút phẳng
- Núm hút bầu dục
- Núm hút chữ nhật
- Chân giác hút đơn
- Chân giác hút đôi
- Máy hút chân không
- Van hút chân không
Giới thiệu giác hút chân không

đăng 23:14, 7 thg 8, 2017 bởi chotroi online   [ đã cập nhật 18:41, 5 thg 3, 2018 ]

Video giới thiệu giác hút chân không


giới thiệu giác hút chân không pam.mp4


- Giác hút chân không
- Núm hút chân không
- Núm hút cao su
- Mua giác hút chân không
- Chân giác hút chân không 
- Núm hút phẳng
- Núm hút bầu dục
- Núm hút chữ nhật
- Chân giác hút đơn
- Chân giác hút đôi
- Máy hút chân không
- Van hút chân không

1-3 of 3